A partir de dia 1 d’octubre els infants han de portar posada la bata.