TITULARITAT

Religioses Teatines de la Immaculada Concepció

DIRECTORA

Xisca Veny

CLAUSTRE

4t: Margarida Oliver i Cristina Gomila
: Raquel Torrens i Yolanda Díaz
: Xisca Veny, Susana Patiño i Cati Serra

Equip d’orientació
PT: Marga Amengual
AL: Antònia Fàbregues

Mestra de suport: Esperanza Mut
Llengua anglesa: Gisela Tascón