TITULARITAT

Religioses Teatines de la Immaculada Concepció

DIRECTORA

Xisca Veny

CLAUSTRE

4t: Raquel Torrens, Cristina Gomila i Cati Serra
: Esperanza Mut i Yolanda Díaz
: Xisca Veny i Susana Patiño

Equip d’orientació
PT: Marga Amengual
AL: Antònia Fàbregues
AT: Antonia Capó

Mestra de suport: Margarida Oliver
Llengua anglesa: Gisela Tascón